جلسه هفتگی حلقه صالحین پایگاه بسیج علی بن ابیطالب علیه السلام در یکم دی ماه ۹۶

جلسه هفتگی حلقه صالحین پایگاه بسیج علی بن ابیطالب علیه السلام طبق روال هر هفته جمعه شب ها در محل پایگاه. مهمان این هفته اقای دکتر دولت آبادی .

موضوع :

۱ . وحدت حوزه و دانشگاه . ۲ وظیفه ما بعنوان یک جوان شیعه چیست؟

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B5-%DB%B5%DB%B5.jpg

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B6-%DB%B1%DB%B7.jpg

http://www.jmaat.ir/wp-content/uploads/2017/12/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B3_%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B6-%DB%B0%DB%B7.jpg

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.